Loading...
Մեր մասին2019-06-13T10:39:18+00:00

ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱՋԱԿՑԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՅՈՒՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը (ԿԶՀՀ) նախկինում Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամ, ստեղծվել է 2004 թվականին Սոցիալական Օգնության Հայկական Միության կողմից՝ նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը:

ԿԶՀՀ-ի հիմնական նպատակներն են՝

  • նպաստել սոցիալական, մշակութային, կրթական եւ գիտական, նախաձեռնությունների իրականացմանը
  • մշակել, աջակցել և իրականացնել Հայաստանի կայուն զարգացմանն ուղղված ծրագրեր
  • ապահովել եւ խթանել տարբեր ոլորտներում շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությունը

Իր ստեղծումից ի վեր ԿԶՀՀ-ն իրականացրել է ավելի քան 300 զարգացման ծրագիր՝ միջազգային, եվրոպական և տեղական գործընկերների հետ. Եվրոպական Միություն, Համաշխարհային բանկ, Մակ-ի գրասենյակներ, Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ, Միգրացիայի և փախստականների Գերմանիայի դաշնային գրասենյակ, Վեոլիա հիմնադրամ, Մեծ Բրիտանիայի, Չեխիայի, Լեհաստանի և Գերմանիայի դեսպանատներ և այլն:

0
Ծրագրեր և նախաձեռնություններ
0
Շահառուներ
0
Հիմնված բիզնեսներ
0
Դասընթացներ

ՄԵՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ ԵՆՔ ԾՐԱԳՐԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ:

Գործընկերներ