Ընթացիկ ծրագրեր2017-09-01T00:11:22+00:00
2019-04-23T11:58:41+00:00

Ֆրանսերեն լեզվի ակումբ

Տևողությունը`9 ամիս Վայրը` Հրազդան, Կոտայքի մարզ, ՀՀ Թիրախային խմբեր`Հրազդան քաղաքի թիվ 11 դպրոցի աշակերտները Ընդհանուր նպատակը` նպաստել աշակերտների ֆրանսերենի իմացության խորացմանը Ծրագրի նկարագրությունը` Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը «Ստեփան Գիշյան» բարեգործական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ մեկնարկում է «Ֆրանսերեն լեզվի [...]

2019-04-23T11:53:11+00:00

Վերադարձ ակունքներին

2005 թվականից սկսած Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը ՆԻՖԳ-ի (Ներգաղթի և ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակ) և ՍՕՀՄ-ի (Սոցիալական օգնության հայկական միություն) հետ համատեղ իրականացնում է «Վերադարձ ակունքներին» ծրագիրը նպատակ ունենալով աջակցել անկանոն վիճակում գտնվող և կամավոր [...]

2019-01-23T14:47:20+00:00

Դասընթացների կենտրոն

Տևողությունը`1 տարի Վայրը` Երևան, ՀՀ Թիրախային խմբեր`ուսանողներ, համալսարանի շրջանավարտներ, ասպիրանտներ, սկսնակ գործարարներ Հատուկ նպատակ` աջակցել թիրախային խմբերի խորացված գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը` կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ կառավարման, մարքեթինգի և ռազմավարության պլանավորման վերաբերյալ: Ծրագրի նկարագրությունը` Դասընթացների կենտրոնը [...]

2019-04-23T12:06:35+00:00

Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ընդհանուր նպատակ՝ նպաստել ֆրանսերեն լեզվի տարածմանը Հայաստանում: Հատուկ նպատակ՝ կազմակերպել ֆրանկոֆոն միջոցառումներ Ֆրանկոֆոնիային նվիրված ամսվա ընթացքում: Թիրախային խումբ՝ Երևան քաղաքի դպրոցականները, ֆրանկոֆոն ուսանողները: Միջոցառումների ցանկը. «Ֆրանսիական աքաղաղ» ֆրանսերեն լեզվի մրցույթ Երևան քաղաքի ֆրանսերեն դասավանդող [...]

2019-04-23T12:08:48+00:00

Ներառում արվեստի միջոցով

Իրականացնող կազմակերպություն` Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոց հասրակական ոչ առևտրային կազմակերպություն Տևողություն`6 ամիս Վայրը` Երևան, ՀՀ Նպատակ` խթանել արվեստի դպրոցում սովորող տարբեր խոցելի խմբերի ընտանիքների երեխաների ներառումը արվեստի դպրոցի կրթական և մշակութային գործընթացին` տալով [...]