CAROB

Category

Ընթացիկ ծրագրեր

About This Project

2019թ.-ի սեպտեմբերին մեկնարկած CAROB-ը («Համագործակցություն օժանդակության համար CAROB-BAMF- ի վերաինտեգրման գործում») ֆրանկո-գերմանական վերաինտեգրման ծրագիր է, որն աջակցում է հայազգի քաղաքացիներին, երբ նրանք ինքնակամ վերադառնում են Գերմանիայից, երբ խոսքը վերաբերում է նրանց Հայաստանում վերաինտեգրմանը:

Այս նախագիծն իրականացվում է OFII- ի (Ներգաղթի և Ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակի) և մեր տեղական գործընկեր ԿԶՀՀ-ի (Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամի) հետ համատեղ:

Հայաստանում ԿԶՀՀ-ն օգնում է իրավասու շահառուներին կազմել բիզնես պլան իրենց միկրոբիզնեսի գործունեությունը սահմանելու համար:

ԿԶՀՀ-ն կազմակերպում է մասնագիտական դասընթացներ, պատրաստում է իրագործելիության ուսումնասիրություն, աջակցում է միկրոբիզնեսի իրական գործարկման գործընթացում և ապահովում է հետագա ընթացքը:

Ներկայումս կամավոր վերադարձի ծրագրի շահառուները հնարավորություն ունեն օգտվել ձեռնարկության ստեղծման միջոցով վերաինտեգրման հնարավորությունից: