Խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց համար ոչ ֆորմալ կրթության խթանում

Category

Implemented Projects, Իրականացված ծրագրեր

About This Project

Ընդհանուր նպատակ`նպաստել Հայաստանում խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց սոցիալական ներգրավմանը և անձնական զարգացմանը։

Հատուկ նպատակ`ստեղծել նոր, ճկուն, ոչ-ֆորմալ մեթոդներ և վերապատրաստել մասնագետներ նոր ծրագրի իրականացման համար։

Միջոցառումներ`

  • Ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդների վերաբերյալ դասընթացներ:

Շահառուները`16 մասնակից – ժեստերի լեզվի ուսուցիչներ և թարգմանիչներ, լոգոպեդներ, խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց հետ աշխատող սոցիալական աշխատողներ։

Ծրագրի տևողությունը`2015 թվականի օգոստոսի 9-14

Դոնոր`Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Դեսպանատուն